pro-wloski.pl

Język włoski bez granic

Strona główna  >>  Gramatyka  >>  Pisownia i wymowa

Pisownia i wymowa


Wymowa języka włoskiego nie sprawia nam, Polakom, większych trudności. Akcent w języku włoskim w większości wyrazów pada na przedostatnią sylabę. Istnieje także ścisły związek pomiędzy zapisem i brzmieniem poszczególnych wyrazów. Przyswajając kilka podstawowych zasad będziemy w stanie przeczytać każdy włoski wyraz.


W zdecydowanej większości przypadków stosujemy poniższe zasady:
  • spółgłoskę c, po której następuje samogłoska i (ci) czytamy jako czi,

    cinema [czinema] - kino

  • spółgłoskę c, po której następuje samogłoska e (ce) czytamy jako cze,

    cena [czena] - kolacja

  • spółgłoskę c przed każdą inną literą czytamy jako k,

    cane [kane] - pies

  • połączenie liter chi czytamy jako ki,

    chiave [kiave] - klucz

  • połączenie liter che czytamy jako ke,

    scherzo [skerco] - żart

  • spółgłoskę g przed samogłoską e (ge) czytamy jako dże,

    gelato [dżelato] - lód

  • spółgłoskę g przed samogłoską i (gi) czytamy jako dżi,

    ginocchio [dżinokkio] - kolano

  • połączenie liter ghi czytamy jako gi,

    ghiaccio [giaczczio] - lód

  • połączenie liter ghe czytamy jako ge,

    ghetto [getto] - getto

  • spółgłoskę g przed każdą inną literą czytamy jako g,

    gas [gas] - gaz

  • spółgłoska h jest zawsze niema,

    homo sapiens [omo sapiens] - homo sapiens

  • spółgłoskę s pomiędzy dwoma samogłoskami czytamy jako z,

    casa [kaza] - dom

  • spółgłoskę s nie znajdującą się pomiędzy dwoma samogłoskami czytamy jako s,

    sole [sole] - słońce

  • połączenie liter sci czytamy jako szi,

    scivolare [szivolare] - poślizgnąć się

  • połączenie liter sce czytamy jako sze,

    scendere [szendere] - schodzić

  • połączenie liter sc wraz z inną literą niż e lub i czytamy jako sk,

    scuola [skuola] - szkoła

  • połączenie liter gn czytamy jako ń,

    legno [leńo] - drewno

  • połączenie liter gli czytamy jako miękkie l,

    migliorare [miljorare] - polepszać

    Tzw. miękkie l nie występuje w języku polskim, ale jego brzmienie przypomina l w naszym polskim wyrazie liana.

  • spółgłoskę z na początku wyrazu czytamy jako dz,

    zero [dzero] - zero

Uwaga!!!

Spółgłoska h w języku włoskim jest niema. Można powiedzieć, że Włosi nie znają jej zapisu fonetycznego. Wyjątkiem jest region Toskanii ze stolicą we Florencji. Toskania jest jedynym regionem, w którym często można usłyszeć h. Toskańczycy wypowiadają h w tych przypadkach, gdzie inny mieszkaniec Półwyspu Apenińskiego powiedziałby k.

Na przykład:

Coca Cola con la canuccia. - Coca Cola ze słomką.

W języku włoskim przeczytamy następująco:
[koka kola kon la kanuczczia]

Mieszkaniec Toskanii przeczyta następująco:
[hoha hola hon la hanuczczia]
Polecane
Słówka na e-mail
Jak skutecznie uczyć się
włoskich słówek?
Systematyczność to klucz do sukcesu.
Copyright 2009 Język włoski bez granic! | www.pro-wloski.pl