Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-wloski.pl

Język włoski bez granic

Strona główna  >>  Gramatyka  >>  Numeri ordinali - Liczebniki porządkowe

Numeri ordinali - Liczebniki porządkowe


Liczebnik porządkowy jest częścią mowy określającą kolejność, np. pierwszy, drugi, trzeci, setny, tysięczny. Poniżej zamieszczamy włoskie liczebniki porządkowe.

1 - primo
2 - secondo
3 - terzo
4 - quarto
5 - quinto
6 - sesto
7 - settimo
8 - ottavo
9 - nono
10 - decimo
11 - undicesimo
12 - dodicesimo
13 - tredicesimo
14 - quattordicesimo
15 - quindicesimo
16 - sedicesimo
17 - diciassettesimo
18 - diciottesimo
19 - diciannovesimo
20 - ventesimo
21 - ventunesimo
22 - ventiduesimo
23 - ventitreesimo
24 - ventiquattresimo
25 - venticinquesimo
26 - ventiseiesimo
27 - ventisettesimo
28 - ventottesimo
29 - ventinovesimo
30 - trentesimo
40 - quarantesimo
50 - cinquantesimo
60 - sessantesimo
70 - settantesimo
80 - ottantesimo
90 - novantesimo
100 - centesimo
200 - duecentesimo
1 000 - millesimo
2 000 - duemillesimo
10 000 - diecimillesimo
100 000 - centomillesimo
1 000 000 - un milionesimo

Uwaga!!!

Liczebniki porządkowe są odmienne!

Na przykład:
primo - pierwszy
prima - pierwsza
primi - pierwsi
prime - pierwsze

Zastosowanie

  • liczebniki porządkowe stosuje się, by wyrazić stulecia,

    il sedicesimo secolo - szesnasty wiek

  • liczebniki porządkowe stosuje się, by określić papieży i władców.

    Giovanni Paolo II (secondo) - Jan Paweł II (drugi)
Polecane
Copyright 2009 Język włoski bez granic! | www.pro-wloski.pl