Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-wloski.pl

Język włoski bez granic

Strona główna  >>  Gramatyka  >>  Participio passato - Imiesłów przeszły bierny

Participio passato - Imiesłów przeszły bierny


Tworzenie Participio passato:
 • Czasowniki I koniugacji:
  • usunięcie końcówki "-are" z bezokolicznika,
  • dodanie końcówki "-ato".
 • Czasowniki II koniugacji:
  • usunięcie końcówki "-ere" z bezokolicznika,
  • dodanie końcówki "-uto".
 • Czasowniki III koniugacji:
  • usunięcie końcówki "-ire" z bezokolicznika,
  • dodanie końcówki "-ito".
Tworzenie Participio passato zostało szerzej opisane w dziale poświęconym koniugacjom czasowników (osobliwości, wyjątki, przykłady). Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi odnośnikami:

Uwaga!!!

Wiele czasowników regularnych tworzy formę Participio passato nieregularnie.

Zastosowanie

Participio passato używamy:
 • do tworzenia czasów złożonych (z czasownikami posiłkowymi avere i essere),
 • do tworzenia strony biernej (z czasownikiem posiłkowym essere),
 • w funkcji przymiotnika,
  np. czasownik morire (umierać) -> morto (martwy),
 • w funkcji rzeczownika (gdy poprzedzimy go rodzajnikiem),
  np. speso (wydany) -> la spesa (zakupy).

Polecane
Copyright 2009 Język włoski bez granic! | www.pro-wloski.pl