Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-wloski.pl

Język włoski bez granic

Strona główna  >>  Gramatyka  >>  Avverbio - Przysłówek

Avverbio - Przysłówek


Przysłówek jest częścią mowy określającą cechy i stany. Zazwyczaj występuje z czasownikiem, przymiotnikiem lub innym przysłówkiem. Można je podzielić na kilka charakterystycznych grup o podobnym znaczeniu.

Przysłówki określające czas

adesso - teraz
allora - wtedy
ancora - jeszcze
domani - jutro
dopo - potem
finora - dotychczas
già - już
ieri - wczoraj
mai - nigdy
oggi - dziś
ora - teraz
poi - potem
presto - wcześnie
prima - przedtem
sempre - zawsze
spesso - często
subito - zaraz
talvolta - czasami
tardi - późno
tuttora - wciąż

Przysłówki określające miejsce

altrove - gdzie indziej
avanti - naprzód
dappertutto - wszędzie
davanti - z przodu
dentro - wewnątrz
dietro - z tyłu
dove - gdzie
dovunque - gdziekolwiek
fuori - na zewnątrz
giù - w dole
indietro - w tyle
intorno - wkoło
- tam
- tam
laggiù - na dole
lassù - w górze
lontano - daleko
ovungue - gdziekolwiek
presso - niedaleko
qua - tutaj
qui - tutaj
sopra - na
sotto - pod
vicino - blisko

Przysłówki określające ilość

abbastanza - wystarczająco
affatto - wcale
almeno - przynajmniej
assai - wiele
meno - mniej
molto - dużo
niente - nic
nulla - nic
più - więcej
piuttosto - dosyć
poco - mało
quasi - prawie
talmente - do tego stopnia
troppo - za dużo

Przysłówki określające sposób

a lungo - długo
apposta - umyślnie
bene - dobrze
felicemente - szczęśliwie
gravemente - niebezpiecznie
intensamente - intensywnie
lentamente - powoli
male - źle
meglio - lepiej
peggio - gorzej
regolarmente - regularnie

Przysłówki określające twierdzenie

appunto - no właśnie
certo - oczywiście
proprio - właśnie
- tak
senz'altro - niewątpliwie
senza dubbio - bez wątpienia
sicuramente - z pewnością

Przysłówki określające przeczenie

neanche - też nie
nemmeno - nawet nie
neppure - nigdy
no - nie
non - nie

Przysłówki określające pytanie

come? - jak?
dove? - gdzie?
perchè? - dlaczego?
quando? - kiedy?
quanto? - ile?

Przysłówki określające wątpliwość

forse - być może
magari - raczej
probabilmente - prawdopodobnie
quasi - prawie
Polecane
Copyright 2009 Język włoski bez granic! | www.pro-wloski.pl