Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-wloski.pl

Język włoski bez granic

Strona główna  >>  Gramatyka  >>  Włoskie czasy gramatyczne  >>  Passato prossimo - Czas przeszły bliski

Passato prossimo - Czas przeszły bliski

Konstrukcja czasu przeszłego z avere


PODMIOT + ODMIENIONY CZASOWNIK AVERE + PARTICIPIO PASSATO + DOPEŁNIENIE


Czasownik avere zawsze odmieniany jest w czasie teraźniejszym, tak jak poniżej.

Liczba pojedyncza
1. io ho
2. tu hai
3. lui, lei ha
Liczba mnoga
1. noi abbiamo
2. voi avete
3. loro hanno

Tworzenie form participio passato zostało opisane w artykule pt. Participio passato.

Formy czasowników, które stosowane są w Passato prossimo:

Przykład tworzenia zdania

Tłumaczenie zdania "Wypiłam kawę."
 • najpierw podmiot Ja (czyli Io),
 • następnie odmieniamy czasownik avere w 1 osobie liczby pojedynczej (czyli ho),
 • w następnym kroku stosujemy formę participio passato od czasownika bere (czyli bevuto),
 • i na końcu dopełnienie (czyli un caffè).
Powstało zdanie Io ho bevuto un caffè. - Wypiłam kawę.

Przykłady zdań Passato prossimo z avere

Hai mandato una lettera al tuo amico?
Wysłałeś list do twojego przyjaciela?

Che cosa avete comprato per il compleanno di Laura?
Co kupiliście na urodziny Laury?

Lui ha sentito uno strano rumore.
On usłyszał dziwny hałas

Ieri abbiamo conosciuto il nostro nuovo insegnante di matematica.
Wczoraj poznaliśmy naszego nowego nauczyciela z matematyki.

Loro hanno speso quasi duecento euro.
Wydali prawie dwieście euro.

Konstrukcja czasu przeszłego z essere


PODMIOT + ODMIENIONY CZASOWNIK ESSERE + PARTICIPIO PASSATO + DOPEŁNIENIE


Czasownik essere zawsze odmieniany jest w czasie teraźniejszym, tak jak poniżej.

Liczba pojedyncza
1. io sono
2. tu sei
3. lui, lei è
Liczba mnoga
1. noi siamo
2. voi siete
3. loro sono

Tworzenie form participio passato zostało opisane w artykule pt. Participio passato.

Formy czasowników, które stosowane są w Passato prossimo:

Przykład tworzenia zdania

Tłumaczenie zdania "Wróciłem z pracy."
 • najpierw podmiot Ja (czyli Io),
 • następnie odmieniamy czasownik essere w 1 osobie liczby pojedynczej (czyli sono),
 • w następnym kroku stosujemy formę participio passato od czasownika tornare (czyli tornato),
 • i na końcu dopełnienie (czyli dal lavoro).
Powstało zdanie Io sono tornato dal lavoro. - Wróciłem z pracy.

Uwaga!!!

W konstrukcjach essere + participio passato czasowniki są zgodne z podmiotem odnośnie liczby i rodzaju!

Na przykład:
Sono tornato - wróciłem (gdyż rzeczowniki i przymiotniki rodzaju męskiego liczby pojedynczej zazwyczaj mają końcówkę –o)
Sono tornata - wróciłam (gdyż rzeczowniki i przymiotniki rodzaju żeńskiego liczby pojedynczej zazwyczaj mają końcówkę –a)
Sono tornati - wrócili (gdyż rzeczowniki i przymiotniki rodzaju męskiego liczby mnogiej zazwyczaj mają końcówkę –i)
Sono tornate - wróciły (gdyż rzeczowniki i przymiotniki rodzaju żeńskiego liczby mnogiej zazwyczaj mają końcówkę –e)

Konstrukcja czasu przeszłego z czasownikiem zwrotnym


ZAIMEK ZWROTNY + ODMIENIONY CZASOWNIK ESSERE + PARTICIPIO PASSATO + DOPEŁNIENIE

Przykład tworzenia zdania

Tłumaczenie zdania "Wstałem o 7."
 • najpierw przyporządkowujemy odpowiedni zaimek zwrotny (czyli Mi),
 • następnie odmieniamy czasownik essere w 1 osobie liczby pojedynczej (czyli sono),
 • w następnym kroku stosujemy formę participio passato od czasownika svegliarsi (czyli svegliato),
 • i na końcu dopełnienie (czyli alle 7).
Powstało zdanie Mi sono svegliato alle 7. - Wstałem o 7.

Przykłady

Mi sono lavato. - Umyłem się.
Si è avvicinata. - Zbliżyła się.
Ci siamo innamorati. - Zakochaliśmy się.
Vi siete pettinate. - Uczesałyście się.
Si sono offesi. - Obrazili się.
Si sono offese. - Obraziły się.

Określenia czasu związane z przeszłością

Ieri mattina - wczoraj rano
Ieri pomeriggio - wczoraj popołudniu
L'altroieri - przedwczoraj
L'anno scorso - w zeszłym roku
Il mese scorso - zeszłym miesiącu
La settimana scorsa - w zeszłym tygodniu
Domenica scorsa - w zeszłą niedzielę
Una settimana fa - tydzień temu
Un'ora fa - godzinę temu
Tre giorni fa - trzy dni temu
Quell'estate - tamtego lata
Quel giorno - tamtego dnia

Zastosowanie

Czasu Passato prossimo używamy:
 • gdy mówimy o czynnościach przeszłych zakończonych, a okres czasu, w których miały miejsce, jeszcze się nie zakończył,
 • gdy mówimy o czynnościach przeszłych zakończonych, a ich skutki są widoczne w chwili obecnej,
 • dla wyrażenia czynności, które miały miejsce przed chwilą,
 • gdy wymieniamy czynności, które występowały jedna po drugiej.
Polecane
Copyright 2009 Język włoski bez granic! | www.pro-wloski.pl