Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-wloski.pl

Język włoski bez granic

Strona główna  >>  Gramatyka  >>  Congiunzioni - Spójniki

Congiunzioni - Spójniki


Spójnik jest częścią mowy, która umożliwia łączenie zdań wspołrzędnych lub wprowadzanie zdań podrzędnych.

Z tego powodu dzielimy je na:
  • spójniki współrzędne,
  • spójniki podrzędne.

Spójniki współrzędne - Congiunzioni coordinative

Spójniki łączne

anche - też, także, również
e - i, a
inoltre - poza tym, ponadto
neanche - ani nawet, też nie
nemmeno - ani nawet, nawet nie
neppure - ani nawet
nonché - a ponadto, a także
oppure - albo

Spójniki rozłączne

altrimenti - w przeciwnym razie
o - lub, albo, czy
oppure - lub, albo, czy
ovvero - lub, albo też

Spójniki przeciwstawne

anzi - a raczej, a nawet
bensì - ale, natomiast
eppure - jednak, a jednak
invece di - zamiast
invece - natomiast
ma - ale, lecz
nondimeno - niemniej, jednakże, mimo to
però - ale, jednak
pure - jednak, mimo to
tuttavia - jednak, jednakże

Spójniki wyjaśniające

infatti - istotnie, rzeczywiście
ossia - czyli, to znaczy

Spójniki wynikowe

allora - allora, więc, no więc
così - a więc, zatem
dunque - a więc
perciò - dlatego, więc
quindi - więc

Spójniki powiązane

né...né - ani...ani
o...o - albo...albo
sia...che - zarówno..., jak i...
sia...sia - zarówno..., jak i...

Spójniki podrzędne - Congiunzioni subordinative

Spójniki celowe

acciò - aby, żeby
affinché - aby, żeby
perché - żeby, aby

Spójniki przyczynowe

dato che - ponieważ, jako że
giacché - gdyż, ponieważ, jako że
perché - bo, ponieważ
poiché - ponieważ, skoro
siccome - ponieważ

Spójniki skutkowe

cosicché - tak że
così...che - tak..., że...
tanto...che - tak..., że...

Spójniki czasowe

(non) appena - jak tylko
da quando - odkąd
dopo che - gdy, po tym jak
finché - dopóki, póki, tak długo jak, aż do chwili
mentre - podczas gdy
prima che - zanim
quando - gdy, jak, kiedy

Spójniki sposobu

come - jak, w jaki sposób

Spójniki przyzwalające

a meno che - chyba że
anche se - nawet jeśli
benché - chociaż, choć
nonostante - chociaż, choć
quantunque - chociaż, mimo że
sebbene - chociaż, choć
tranne che - chyba że

Spójniki wykluczające

eccetto che - poza
fuorché - oprócz, z wyjątkiem
per quanto - chociaż, mimo że
salvo che - o ile nie
tranne che - z wyjątkiem

Spójniki warunkowe

a condizione che - pod warunkiem, że
a patto che - pod warunkiem, że
nel caso che - w przypadku gdy, w razie gdy
purché - pod warunkiem, o ile
qualora - jeśli, jeżeli
se - jeśli, jeżeli
Polecane
Copyright 2009 Język włoski bez granic! | www.pro-wloski.pl