Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-wloski.pl

Język włoski bez granic

Strona główna  >>  Gramatyka  >>  Gradi dell'aggettivo - Stopniowanie przymiotnika

Gradi dell'aggettivo - Stopniowanie przymiotnika


W języku włoskim występują trzy główne stopnie przymiotników: stopień równy, wyższy i najwyższy. Dodatkowo w dwóch ostatnich możemy wyróżnić pewne podkategorie.

Stopień równy - Grado positivo

Stopień równy przymiotnika wyrażony jest po prostu przez sam przymiotnik.

Na przykład:
dolce - słodki
buono - dobry
intelligente - inteligentny

Stopień wyższy - Grado comparativo

Stopień wyższy przymiotnika stosowany jest w trzech przypadkach:
 • wyrażanie równości pomiędzy dwoma przymiotnikami (porównania typu "tak...jak"),

  • przy użyciu konstrukcji tanto...quanto,

   Maria è tanto bella quanto intelligente.
   Maria jest tak ładna jak inteligentna.

  • przy użyciu konstrukcji così...come.

   Anna è così alta come Laura.
   Anna jest tak wysoka jak Laura.

 • wyrażanie wyższości przy użyciu formy piú... di (che)... ("bardziej...niż"),

  La casa monofamigliare è piú grande dell'appartamento.
  Dom jednorodzinny jest większy niż mieszkanie.

 • wyrażanie niższości przy użyciu formy meno... di (che)... ("mniej...niż"),

  Francesca è meno alta di te.
  Franciszka jest niższa niż ty.

Uwaga!!!

Di używamy zazwyczaj w porównaniach (przed rzeczownikami, przysłówkami, liczebnikami, zaimkami).

Il libro è piú costoso del quaderno.
Książka jest bardziej kosztowna niż zeszyt.

Che używamy zazwyczaj przed przymiotnikiem, przyimkiem lub też w porównaniach dwóch takich samych części mowy (np. dwóch rzeczowników).

È piú costoso il libro che il quaderno.
Książka jest bardziej kosztowna niż zeszyt.
Questo libro è meno interessante che costoso.
Ta książka jest mniej interesująca niż kosztowna.

Stopień najwyższy - Grado superlativo

Stopień najwyższy przymiotnika dzieli się na dwa rodzaje:
 • stopień najwyższy względny (superlativo relativo),
 • stopień najwyższy absolutny (superlativo assoluto).

Superlativo
Relativo Assoluto
Tworzymy używając konstrukcji:

rodzajnik + piú/meno + przymiotnik
Tworzymy używając konstrukcji:

przymiotnik bez ostatniej litery + issimo/issima/issimi/issime
il piú lungo - najdłuższy
la piú lunga - najdłuższa
i piú lunghi - najdłużsi
le piú lunghe - najdłuższe
lunghissimo - bardzo długi
lunghissima - bardzo długa
lunghissimi - bardzo dłudzy
lunghissime - bardzo długie
Używany do porównywania cech rzeczownika względem innych. Używamy, gdy nie porównujemy cech rzeczownika względem innych.
Marco è il ragazzo piú alto nella classe.
Marek jest najwyższym chłopcem w klasie.
Questa ragazza è bellissima.
Ta dziewczyna jest przepiękna.

Stopniowanie nieregularne

alto - superiore - supremo - (wysoki - wyższy - najwyższy)
basso - inferiore - intimo - (niski - niższy - najniższy)
buono - migliore - ottimo - (dobry - lepszy - najlepszy)
cattivo - peggiore - pessimo - (zły - gorszy - najgorszy)
grande - maggiore - massimo - (duży - większy - największy)
piccolo - minore - minimo - (mały - mniejszy - najmniejszy)
Polecane
Copyright 2009 Język włoski bez granic! | www.pro-wloski.pl