Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-wloski.pl

Język włoski bez granic

Strona główna  >>  Gramatyka  >>  Włoskie tryby czasownikowe  >>  Congiuntivo - zastosowanie

Congiuntivo - Zastosowanie

Congiuntivo używamy:

 • w zdaniach pytających wyrażających wątpienie,

  Che sia fuori casa?
  Czyżby był poza domem?

  Pensate che io sia bella?
  Myślicie, że jestem ładna?

 • w zdaniach wykrzykujących wyrażających życzenie, zachętę, pragnienie, złorzeczenie, błogosławieństwo,

  Sii ottimista!
  Bądź optymistą!

  Magari fosse vero!
  Żeby to tylko okazało się prawdą!

 • w zdaniach wyrażających wolę, życzenie, pragnienie, przymus, nakaz, zakaz, itp.,

  Vorrei tu mangiassi di meno.
  Chciałabym, żebyś mniej jadł.

  Mi piacerebbe che tu lavorassi di più.
  Chciałbym, żebyś więcej pracował.

  W tym znaczeniu zazwyczaj używamy czasowników:
  volere - chcieć
  desiderare - życzyć sobie
  esigere - żądać
  preferire - woleć
  sperare - spodziewać się
  permettere - zezwolić
  proibire - zabronić
  pretendere - żądać, domagać się

 • w zdaniach wyrażających osąd, przekonanie, przypuszczenie,

  Pensavo che il treno arivasse alle 10.
  Myślałem, że pociąg przyjedzie o 10.

  Supponevo che Marco oggi avesse ricevuto la lettera.
  Przypuszczałem, że Marek otrzymał dziś list.

  W tym znaczeniu zazwyczaj używamy czasowników:
  pensare - myśleć
  credere - wierzyć
  supporre - przypuszczać
  sembrare - wydawać się
  ritenere - uważać za
  parere - wydawać się

 • w zdaniach wyrażających wątpliwość, niepewność,

  Dubbio che lei riceva questo lavoro.
  Wątpię, że ona otrzyma tą pracę.

  Mi sembra che Maria si senta male oggi.
  Wydaje mi się, że Maria dziś źle się czuje.

  W tym znaczeniu zazwyczaj używamy czasowników:
  dubitare - wątpić
  negare - przeczyć
  non essere certi - nie być pewnym
  non essere sicuri - nie być pewnym
  sembrare - wydawać się

 • w zdaniach wyrażających uczucia, emocje, nadzieje,

  Spero che lei sia già arrivata a casa.
  Mam nadzieję, że ona przyszła już do domu.

  Avevano paura dell'esame nonostante avessero studiato parecchio.
  Bali się egzaminu, pomimo tego, że studiowali sporo.

  W tym znaczeniu zazwyczaj używamy czasowników:
  sperare - mieć nadzieję
  essere contento - być zadowolonym
  essere felice - być szczęśliwym
  essere lieto - być zadowolonym
  essere sorpreso - być zaskoczonym
  essere triste - być smutnym
  avere paura - bać się
  temere - obawiać się
  rallegrarsi - cieszyć się
  stupirsi - być zdziwionym
  vergognarsi - wstydzić się

 • w zdaniach wyrażających warunek,

  Questo anno passeremo le vacanze in Spagna a condizione che tu abbia le buone note.
  W tym roku spędzimy wakacje w Hiszpani, pod warunkiem, że będziesz miał dobre oceny.

  Studio l'italiano affinché io possa nel futuro studiare all'università di Bologna.
  Uczę się włoskiego, żeby w przyszłości studiować na uniwersytecie w Bolonii.

 • w przypadku stosowania spójników, takich jak:

  affinché - aby, żeby
  perché - żeby, aby
  purché - pod warunkiem, o ile
  quantunque - chociaż, mimo że
  benché - chociaż, choć
  nonostante - chociaż, choć
  sebbene - chociaż, choć
  a meno che - chyba, że
  a condizione che - pod warunkiem, że
  a patto che - pod warunkiem, że
  nel caso che - w przypadku gdy, w razie gdy
  prima che - zanim

  Hanno paura dell'esame nonostante abbiano studiato parecchio.
  Boją się egzaminu, pomimo tego, że sporo studiowali.
Polecane
Copyright 2009 Język włoski bez granic! | www.pro-wloski.pl