Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-wloski.pl

Język włoski bez granic

Strona główna  >>  Gramatyka  >>  Formazione del plurale - Tworzenie liczby mnogiej

Formazione del plurale - Tworzenie liczby mnogiej


W języku włoskim tworzenie liczby mnogiej zazwyczaj ogranicza się do zamiany końcówek na inne. Oczywiście istnieje wiele wyjątków, które odbiegają od znanych, powtarzalnych schematów, aczkolwiek poznanie kilku podstawowych zasad jest niezbędne w nauce języka włoskiego.

Liczba mnoga rzeczowników rodzaju męskiego

Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników rodzaju męskiego polega na zamianie
 • końcówek -o na -i,

  il fratello (brat) - i fratelli (bracia)
  il tavolo (stół) - i tavoli (stoły)
  l'albero (drzewo) - gli alberi (drzewa)

 • końcówek -a na -i,

  il pianista (pianista) - i pianisti (pianiści)
  il problema (problem) - i problemi (problemy)

 • końcówek -e na -i,

  il cane (pies) - i cani (psy)
  il padre (ojciec) - i padri (ojcowie)

Liczba mnoga rzeczowników rodzaju żeńskiego

Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników rodzaju żeńskiego polega na zamianie
 • końcówek -a na -e,

  la sorella (siostra) - le sorelle (siostry)
  la ragazza (dziewczyna) - le ragazze (dziewczyny)
  la farfalla (motyl) - le farfalle (motyle)

 • końcówek -e na -i,

  la madre (matka) - le madri (matki)
  la lezione (lekcja) - le lezioni (lekcje)

 • końcówek -o na -i,

  la mano (ręka) - le mani (ręce)

Reasumując, należy zapamiętać, że tworząc liczbę mnogą rzeczownika zazwyczaj zamieniamy końcówki na -i. Jedynie rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na -a zamieniamy na -e.

Wyjątki

 • rzeczowniki z końcówkami -ca, -co, -ga, -go (ale tylko akcentowane na drugiej sylabie od końca!) dodatkowo uzupełniane są literą h,

  l'amica (przyjaciółka) - le amiche (przyjaciółki)
  il bosco (las) - i boschi (lasy)
  la collega (koleżanka) - le colleghe (koleżanki)
  l'albergo (hotel) - gli alberghi (hotele)

 • rzeczowniki z końcówkami -cia, -gia, które nie są akcentowane na i lub posiadające przed tymi końcówkami spółgłoskę, tracą w liczbie mnogiej i,

  l'arancia (pomarańcza) - le arance (pomarańcze)
  la spiaggia (plaża) - le spiagge (plaże)

 • rzeczowniki, które zmieniają rodzaj męski (w liczbie pojedynczej) na rodzaj żeński (w liczbie mnogiej) przyjmują końcówkę -a,

  il braccio (ramię) - le braccia (ramiona)
  l'uovo (jajko) - le uova (jajka)

 • rzeczowniki posiadające formę liczby mnogiej taką samą jak liczby pojedynczej

  • rzeczowniki kończące się spółgłoską,

   il bar (bar) - i bar (bary)

  • skrótowce,

   la foto (zdjęcie) - le foto (zdjęcia)

  • krótkie rzeczowniki, jednosylabowe,

   la gru (żuraw) - le gru (żurawie)

  • rzeczowniki zakończone na , , , , oraz -i

   la città (miasto) - le città (miasta)
   la diagnosi (diagnoza) - le diagnosi (diagnozy)

 • rzeczowniki posiadające tylko liczbę pojedynczą,

  l'amore - miłość
  la gente - ludzie
  la forfora - łupież
  il latte - mleko

 • rzeczowniki posiadające tylko liczbę mnogą.

  le mutande - majtki
  le forbici - nożyczki
  gli occhiali - okulary
  i pantaloni - spodnie

Polecane
Copyright 2009 Język włoski bez granic! | www.pro-wloski.pl