Wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji o cookies i przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności i cookies   
ZGODA
pro-wloski.pl

Język włoski bez granic

Strona główna  >>  Gramatyka  >>  Pronomi dimostrativi - Zaimki wskazujące

Pronomi dimostrativi - Zaimki wskazujące


Zaimek wskazujący jest częścią mowy, która wskazuje na przedmioty, cechy lub osoby.

Questo, Questa

Questo (ten) i questa (ta) to zaimki wskazujące na osoby lub rzeczy, które znajdują się blisko mówiącego. Liczba mnoga tworzona jest identycznie jak w przypadku rzeczowników (więcej na ten temat można przeczytać w artykule pt. Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników).

questo - ten
questa - ta
questi - ci
queste - te

Na przykład:
questi qui - ci tutaj
queste qui - te tutaj

Questo, gdy używamy przed rzeczownikiem rozpoczynającym się samogłoską, traci swoją końcówkę, a w zamian dodajemy apostrof.

Na przykład:
quest'anno - tego roku
quest'amica - ta przyjaciółka

Quello, Quella

Quello (tamten) i quella (tamta) to zaimki wskazujące na osoby lub rzeczy, które znajdują się daleko mówiącego. Liczba mnoga tworzona jest identycznie jak w przypadku rzeczowników (więcej na ten temat można przeczytać w artykule pt. Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników).

quello - tamten
quella - tamta
quelli - tamci
quelle - tamte

Uwaga!!!

W przypadku, gdy występuje przed rzeczownikiem, zachowuje się jak rodzajnik określony!

Na przykład:

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
quel libro quei libri
quello studente quegli studenti
quell'appartamento quegli appartamenti
quella signora quelle signore
quell'amica quelle amiche

Ciò

Zaimek ciò (to) może zastępować questo i quello.

Costui, Costei, Costoro, Colui, Colei, Coloro

Zaimków wskazujących:

costui - ten
costei - ta
costoro - ci, te
colui - tamten
colei - tamta
coloro - tamci, tamte

używa się tylko w odniesieniu do osób. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że mają charakter pogardliwy.

Na przykład:

Chi è costui?
Co to za jeden?

Stesso

Stesso (ten sam) i stessa (ta sama) to zaimki występujące także w znaczeniu przymiotnika. Liczba mnoga tworzona jest identycznie jak w przypadku rzeczowników (więcej na ten temat można przeczytać w artykule pt. Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników).

stesso - ten sam
stessa - ta sama
stessi - ci sami
stesse - te same

Na przykład:

Per me è lo stesso.
Dla mnie to samo.

Medesimo

Medesimo (ten sam) i medesima (ta sama) znaczeniowo są bardzo zbliżone do stesso i stessa. Liczba mnoga tworzona jest identycznie jak w przypadku rzeczowników (więcej na ten temat można przeczytać w artykule pt. Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników).

medesimo - ten sam
medesima - ta sama
medesimi - ci sami
medesime - te same

Na przykład:

Ecco il ragazzo che abbiamo visto una settimana fa. Sei sicuro che sia il medesimo?
Oto chłopiec, którego widzieliśmy tydzień temu. Jesteś pewien, że to ten sam?
Polecane
Copyright 2009 Język włoski bez granic! | www.pro-wloski.pl